سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
مسابقه وبلاگ نویسی ابلاغ غدیر
برای دل، چیزی تباه کننده تر از خطا نیست . [امام باقر علیه السلام]

رقص باله

 
 
رقص(چهارشنبه 87 خرداد 1 ساعت 3:35 عصر )

 رقص

حرکات موزون را که معمولأ همراه با موسیقی یا ضربهای ریتمیک است و برای بیان یا توصیف   احساسات  بکار میرود رقص میگویند. ا ین حرکات  میتوا نند مبین  معمولی ترین و طبیعی ترین  احساسا ت آدمی مانند لذت و رنج و نیز والا ترین و پیچیده ترین احساسات یا حالات معنوی و مذهبی او باشد همانطوری که گفته شد انسان احساسات  خود را بوسیله  مکالمه و یا توسط کردار و رفتار نشان میدهد بهمین جهت سه ا صل موسیقی ، شعر و رقص بین حالات روحی که توسط آهنگ یا لفظ و یا  حرکات وسکنا ت ا ست با یکدیگر توأم میبا شند و در وا قع هرسه عامل فرزند مادری واحد که همان طبیعت ا ست میباشند, شاید به همین دلیل بوده که ارسطو رقص را از هنرهای زیبا می پندارد ومعتقدا ست:

 

شعر ورقص به منزله  دو شاخه از ریشه ای واحدند. برای رقص نمیتوان تاریخی معین کرد بطور

مثال در مصر مجسمه زنی رقاص بدست آمده که تقریبأ متعلق به پنج هزارسا ل قبل از میلاد است یا

در دیوار هرمی ، مطالبی به این شرح نگاشته شده ا ست: این ا ست رقص که از طلا گرفته  شده.  در

تپه سیلک کاشان کوزه سفالی بدست آمده که مربوط به پنج هزار سال پیش است و نقش تعدادی

رقصنده را دارد که دستهای همد یگر را گرفته اند.  دیگر نقش نیم برجسته ای در داخل  آرامگاه یکی

از پادشاهان سومر وجود دارد, متعلق به چهار هزا ر سا ل پیش و صحنه های آ ن زمان  را با

نوازنده چنگی مجسم سازد. همچنین بر دیوار اهرام سه گانه مصر و مقبره های مصری،

صحنه های رقص قدیم این سرزمین نقاشی  شده ا ست.

 

همراه وهمزمان با پیشرفت موسیقی نیایشی عامل دیگری  پا به عرصه نیا یش نهاد، ا ین فرم جدید که

بدون تردید زاده موسیقی نیا یشی بود رقص با حرکات موزون و هماهنگ گروهی و فردی بودکه از 

زمان فنیقیها ،ایلامیها وبابلیها در بین النهرین بوجود آمد و هم اکنون نیز با همان حال تقد س  در 

کشورهای خاور دورمتداول ا ست.  رقصهای  مذهبی همچون ُ کاتاک ُ و ُکاتامیٌ از همان حرمت

و تقدس برخوردارند که همکاران چند هزاره پیش از آ نها به آ ن افتخار میکردند.برای مثا ل به چند 

نمونه بسنده میکنیم ، در شهر گاندی سیلان یکی از جا لبترین رقصها:   رقص جنّ و پری ا ست که

پری مظهر پاکی و عدا لت و درستی سر انجام بر جنّ مظهرپلیدی پیروز میشود. در شهر تایلند   

 ( سیام ) کشورهزارا ن بودا

رقاصه هابا حرکات دست، چشم و ابرو داستان های ُ رامایا ُ را تشریح میکنند، رقص خنجر 

خطرناکترین رقص جهان در یکی ازقبایل نیجریه به نام ُ بانتو ُ رایج ا ست. رقص در تکامل هنر 

درام به خصوص در یونان ، هند و ژاپن تأ ثیر عمیقی داشته چنانکه  در قرن 24  andronicus  

نمایشنامه های تراژدی و کمدی یونا ن را در رم اجرا مینمود. از این عصر پنج یا شش نغمه موسیقی 

در دست ا ست.  در این دوران نوازندگان و خوا نندگان ورقاصان همه مرد بودند.   1   2   3   4      >
 
لیست کل یادداشت های وبلاگ?
 
بازدیدهای امروز: 0  بازدید

بازدیدهای دیروز:19  بازدید

مجموع بازدیدها: 31164  بازدید


» فهرست موضوعی یادداشت ها «
» آرشیو یادداشت ها «
» اشتراک در خبرنامه «